Opakování je matka moudrosti.

Školení

Myslete na to, že každý nový zaměstnanec musí být řádně proškolen. Školení zaměstnanců je nejen Vaše povinnost, ale i Vaše bezpečnost. 

  • Vstupní a opakovaná školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO, bezpečnosti potravin (HACCP, správná hygienická a výrobní praxe, alergeny, Covid 19 a další epidemiologicky závažné choroby), životního prostředí
  • Školení pro vedoucí pracovníky odpovědné za své podřízené
  • Školení řidičů referentů z oblasti BOZP
  • Školení první pomoci
  • Osnova, prezenční listina, testy, osvědčení