Bezpečí Vašich zákazníků je naší prioritou.

HACCP a bezpečnost potravin

Každý zákazník gastronomického zařízení chce jíst a pít nejen chutně, ale i bezpečně. Proto s námi eliminujete veškerá rizika a svému zákazníkovi o tom dáte jasně vědět vyvěšením našeho certifikátu. 

 • Konzultační a poradenská činnost dle z. 258/2004 o ochraně veřejného zdraví a ES 852/2004 o hygieně potravin
 • Vnitřní vstupní audit ke stavu hygienického zabezpečení provozu a dodržování hygienických podmínek na pracovišti
 • Zpracování a zavedení HACCP vč. záznamu kritických kontrolních bodů
 • Aktualizace dokumentace
 • Zpracování hygienického minima
 • Zpracování hygienického řádu
 • Zpracování provozního řádu
 • Zpracování sanitačního řádu
 • Tvorba provozních a specifických směrnic
 • Kontroly pracoviště a vnitřní audity HACCP

 • Školení hygienického minima a HACCP - osnova, prezenční listina
 • Zastupování při jednání s Krajskou hygienickou stanicí, Státní veterinární správou a Státní potravinářskou a zemědělskou inspekci na základě plné moci