Hygiena práce nejsou jen čisté ruce.

Hygiena práce

S námi eliminujete veškerá rizika, která ušetří Vaši peněženku i Váš nervový systém.

  • Zpracování návrhu kategorizace prací pro jednotlivé pracovní zařazení zaměstnanců
  • Rizika ohrožení zdraví dle přílohy II. vyhl. 79/2013 v platném znění
  • Jednání s KHS na základě plné moci
  • Traumatologický plán
  • Vybavení lékárničky na pracovištích
  • Zajištění Pravidel pro práci s chemickými látkami a směsmi
  • Školení první pomoci
  • Jednání s hygienou práce na základě plné moci